Velkommen til min personlige webside - om hva jeg gjør og er opptatt av, og om hvor du kan finne ut mer om det.
Erik Lundeby
Sist oppdatert: 7. juli 2010
Bio: Født i Lillehammer i 1965,  oppvokst i Øyer. Bor i Drøbak. Gift med Liv Eli. Vi har tre barn sammen - Maja (2000), og tvillingene Emil og Axel (2002).
© Erik Lundeby, Seimbakken 8, 1440 Drøbak.
lundeby.info webmail
Grå. Tidlig på 80-tallet spilte jeg i Lillehammer-bandet Grå. Bandet ble oppløst i 1983, men først i 2009 platedebuterte vi, med et spor på samle-CDen Maskindans. Grå-kollega Kjetil Korslund har laget en Facebook-side om Grå, med bilder, fakta og musikk.
...over streken? Jeg hadde ansvar for å utvikle NHOs veileder "...over streken?" om hvordan man trekker grensen for hvilke gaver det er greit å gi til forretningsforbindelser, og for hva det er greit å invitere andre med på med utgiftene dekket? Veilederen er trykket i 13 000 eksemplarer og  er blitt et referansedokument i forhold til problemstillingen.
Dr.art. (PhD) i filosofi fra Oslo. Jeg har doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo i 2000. Temaet var ytringsfrihet og rasisme. Avhandlingen het "Free speech and political exclusion".
Jeg var tilknyttet Forskingsrådets etikkprogram når jeg tok doktorgraden. Etikkprogrammet hadde som oppgave å bygge kompetanse på etikk på høyt nivå, og programmet arrangerte seminarer med de viktigste forskerne på feltet fra hele verden. Jeg har også hovedfag i filosofi, og skrev hovedoppgave om "Kulturforskjell, moral og Rushdies sataniske vers". Min Cand.mag-grad besto av mellomfag i filosofi og historie, og et semesteremne (grunnkurs) i Latin.
UD i 2009. Jeg var hospitant i Utenriksdepartementet, Næringslivsseksjonen som seniorrådgiver - NHO og UD bytter jevnlig en ansatt for et år. Jeg var med på å fullføre og gjennomføre St.meld. 10 (2008-2009) om næringslivets samfunnsansvar.
Venstre-politiker i Frogn. Siden 2007-valget har jeg vært gruppeleder for Venstre i Frogn kommunestyre. Vi fikk 16,8 prosent av stemmene og fem mandater i kommunestyret. Jeg er nestleder for utvalg for miljø, plan og byggesaker. Dessuten redigerer jeg lokalpartiets nettside  og facebookside.
erik      lundeby.info
Jobber i NHO, avd for strategi og politikk, siden 2000.  I NHO har jeg ansvar for etikk og samfunnsansvar i næringslivet. Jeg er sekretær for NHOs utvalg for etikk og samfunnsansvar, og jobbet med informasjonsarbeid om temaet. Jeg har også andre oppgaver innenfor informasjon og samfunnskontakt.